About this site

Image
The photographer Kyriakos Sikas taking pictures from a taxidermy specimen.

The scientific team:

Alexandra van der Geer

Alexis Vlachos 

George Lyras

Kyriakos Sikas

Margarita Dimiza

Maria Dimaki

Maria Xanthopoulou

Michael Dermitzakis

Olga Koukousioura

Theodora Tsourou

 

This site is designed and developed by Systema Techonologies S.A.

 Image